Veel gestelde vragen

Het energiesysteem in mijn woning

Ik zet de temperatuur laag als ik naar bed ga; is dit verstandig?
Nee, dit is niet verstandig. We raden u aan om de temperatuur dag en nacht constant te houden. Zo werkt het systeem optimaal en is uw energierekening lager.

Is het verstandig om de temperatuur vaak aan te passen?
Wij adviseren u om de temperatuur zo weinig mogelijk aan te passen. Het systeem werkt het meest optimaal bij een constante temperatuur. Mocht u de temperatuur toch willen aanpassen, doe dit dan met maximaal 2 °C omhoog of omlaag.

Hoe werkt de koeling?
De vloerverwarming in uw woning kan in de zomermaanden ook koelen. Er kan tot enkele graden onder de buitentemperatuur gekoeld worden. U kunt de aanvoertemperatuur niet lager dan 18 °C instellen, omdat er anders condens op de vloeren ontstaat. Het hangt van de door u gekozen vloerbedekking af hoeveel effect u zult merken van de koeling. Bij zachte vloerbedekking, zoals tapijt, zal de vloerkoeling vrijwel niet merkbaar zijn door de isolerende werking van de tapijtvloer.

Kan ik elke gewenste vloerbedekking kiezen?
Nee, er is een aantal zaken waar u rekening mee moet houden om uw vloerverwarming en -verkoeling optimaal te laten werken. U leest hierover in de informatiebrochure. Let op: In uw vloer zijn kunststofleidingen verwerkt waar het warme en koude water doorstroomt. Daarom is het NIET mogelijk om te spijkeren of boren in de vloer.

Wat is een WKO systeem?
WKO staat voor warmte-koudeopslag. Dit energiesysteem wordt toegepast bij Eltheto. Via ondergrondse bronnen vindt het hele jaar warmte- en koudeopslag van water plaats. In de winter wordt de opgeslagen zomerwarmte gebruikt om uw woning te verwarmen en in de zomer zorgt de koude van de winter voor verkoeling.
plaatje-wko.jpg

Waarom is het WKO systeem duurzaam?
WKO benut relatief weinig fossiele brandstoffen, zoals aardgas, voor de verwarming, koeling en het warme water in uw woning. Het systeem maakt gebruik van opgeslagen warmte en koude in de bodem en zet dit in wanneer nodig.

Waar vind ik de meterstanden?
Daar waar de warmte uw woning binnenkomt (voor de vloerverdelers) is een warmtemeter geïnstalleerd. Daar waar warm tapwater gemaakt wordt  (bij de afleverset) is een watermeter geplaatst. Deze meters houden exact bij hoeveel warmte en warm water u verbruikt. Op de meters kunt u aflezen wat uw verbruik is geweest.

Komt er jaarlijks iemand langs om de meterstand op te nemen?
Nee, er komt geen meteropnemer bij u aan de deur. De meterstand wordt digitaal op afstand uitgelezen en veilig opgeslagen.

Producten, tarieven en de energierekening

Welke apparaten zijn te vinden in mijn woning?
– Afleverset (eigendom en beheer Unica)
– Warmtemeter (eigendom en beheer Unica)
– Watermeter (eigendom en beheer Unica)
– Thermostaat in elke woonruimte (uw eigendom)
– Vloerverwarming en verdelerset (uw eigendom)

Ben ik verplicht om koude af te nemen?
In uw woning bevindt zich een energiesysteem dat warmte en koude levert via de vloerverwarming. U betaalt voor de koeling alleen vastrecht en geen verbruikskosten.

Hoe zijn de tarieven opgebouwd?
Uw voorschotnota is opgebouwd uit de volgende tarieven:
– Variabele verwarming en warm tapwater:
u betaalt een tarief per afgenomen eenheid (in GJ voor warmte en in m3 voor warm tapwater). Uw verbruikte hoeveelheid meten we met de energie- en watermeter in uw woning. In het variabele tarief zijn ook de kosten voor het opwekken en het transport verwerkt.
– Vastrecht verwarming  en warm tapwater:
u betaalt een vaste jaarlijkse vergoeding voor uw aansluiting op de centrale installatie. Hierin zijn de kosten voor onderhoud en service verwerkt.
– Vastrecht koude:
u betaalt voor de koeling van uw woning geen verbruikstarief, alleen vastrecht voor uw aansluiting.

Wat is een leveringsovereenkomst?
Een leveringsovereenkomst is een contract tussen u en Unica. In dit contract staat onder meer dat wij u warmte leveren en onder welke voorwaarden. Ook de tarieven en betalingsvoorwaarden zijn hierin vastgelegd. Wij kunnen beiden aangesproken worden op de verplichtingen van de overeenkomst. In de koop- of huurovereenkomst van uw woning is opgenomen dat u aangesloten moet zijn op de centrale energievoorziening van Unica en hier een leveringsovereenkomst voor aan moet gaan. De levering van warmte en koude door Unica maakt daarmee deel uit van uw huur- of koopcontract.

Hoe kan ik mij aanmelden?
U krijgt de aanmeldstukken van de woningbouwcoöperatie (huur) of bouwer (koop). Voor meer informatie zie aan- en afmelden.

Waar kan ik terecht met vragen over de betaling?
Voor vragen over facturen en de jaarafrekening kunt u terecht bij ista Nederland.

Waar kan ik terecht wanneer ik mijn betaalgegevens wil wijzigen?
Voor het wijzigen van uw betaalgegevens kunt u contact opnemen met Unica.

Ik heb een klacht, waar kan ik terecht?
U kunt een klacht indienen bij Unica via contact. Als u het niet eens bent met de beslissing die wij hebben genomen dan kunt u naar de Geschillencommissie Energie gaan om bezwaar te maken. Hiervoor gebruikt u als kenmerk Unica Groep B.V.